Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 1 квартал 2015 року

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн.)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн.)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
08.06.2010364/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000069611Акція привілейована бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.15000000050000000.17
ОписМета випуску акцiй - переведення випуску привiлейованих iменних акцй Банку документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування. Всi акцiї АТ «Райффайзен Банк Аваль» розмiщувалися на територiї України. Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому позабiржовому ринку. АТ "Райффайзен Банк Аваль" протягом звiтного перiоду не проводив додаткового розмiщення акцiй.
 
08.06.2010363/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000069603Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.129977749080299777490899.83
ОписМета випуску акцiй - переведення випуску простих iменних акцiй Банку документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування. Всi акцiї АТ «Райффайзен Банк Аваль» розмiщувалися на територiї України. Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому ринку. АТ "Райффайзен Банк Аваль" протягом звiтного перiоду не проводив додаткового розмiщення акцiй. Змiн щодо лiстингу акцiй Банку протягом звiтного перiоду не було. Cтаном на 31.03.2015 р. простi iменнi акцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" продовжують бути включенi до Котирувального списку другого рiвня лiстингу на ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" (Договiр про пiдтримання лiстингу вiд 21.06.2005 р.) та до Котирувального списку другого рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа" (Договiр про включення до бiржового списку № 9/L; 010/39-2/009 вiд 26.01.2010 р.).