Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2012рік

Назва:ПРАТ "ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЯРИНА"
ЄДРПОУ:31432333

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний Директор   Павлюк Вікторія Станіславівна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРАТ "ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЯРИНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
31432333
4. Місцезнаходження
08711Київська Обухівськийсмт. Козин Солов’яненка, буд. 308-а
5. Міжміський код, телефон та факс
044-251-69-78044-251-69-78
6. Електронна поштова адреса
yarina7@bk.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована уБюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"  
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінціwww.yaryna.com.uaв мережі Інтернет
 (адреса сторінки) (дата)