Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 3 квартал 2014 року

Назва:Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»
ЄДРПОУ:38926880

III.Основні відомості про емітента

1. Повне найменуванняПублiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)АГ № 327362
3. Дата проведення державної реєстрації07.10.2013
4. Територія (область)м. Київ
5. Статутний капітал (грн)5000000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії0
8. Середня кількість працівників (осіб)158
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД46.21Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин 01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису) бобових культур i насiння олiйних культур 10.61 Виробництво продуктiв борошномельно-круп’яної промисловостi
10. Органи управління підприємстваВiдповiдно до Статуту ПАТ «Аграрний фонд»: Органами Товариства є: загальнi збори; наглядова рада; правлiння; ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ «Ощадбанк»
2) МФО банку300465
3) поточний рахунок260033011388
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті АТ «Ощадбанк»
5) МФО банку300465
6) поточний рахунок260033011388