Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 3 квартал 2014 року

Назва:Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»
ЄДРПОУ:38926880

Інформація про посадових осіб емітента

ПосадаЧлен наглядової ради (за згодою)
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЗемцова Iрина Михайлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
Рік народження**0
Освіта**д/н
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник голови правлiння АТ “Державний ощадний банк України”.
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу керiвної роботи. Рiшенням Кабiнету мiнiстрiв України вiд 09.07.2014 було призначено на посаду Члена наглядової ради (за згодою). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаЧлен наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМаксимов Олександр Анатолiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
Рік народження**0
Освіта**д/н
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Директор департаменту вiдносин власностi Мiнекономрозвитку.
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу керiвної роботи. Рiшенням Кабiнету мiнiстрiв України вiд 09.07.2014 було призначено на посаду Члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаЧлен наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМатвiєв Максим Борисович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
Рік народження**0
Освіта**д/н
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Начальник вiддiлу з питань приватизацiї пiдприємств агропромислового комплексу управлiння з питань реформування власностi департаменту планування процесiв приватизацiї та реформування власностi Фонду державного майна.
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу керiвної роботи. Рiшенням Кабiнету мiнiстрiв України вiд 09.07.2014 було призначено на посаду Члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаЧлен наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиДанилишин Анатолiй Антонович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
Рік народження**0
Освіта**д/н
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник директора департаменту фiнансiв виробничої сфери — начальник управлiння фiнансiв агропромислового комплексу та природоохоронних заходiв Мiнфiну.
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу керiвної роботи. Рiшенням Кабiнету мiнiстрiв України вiд 09.07.2014 було призначено на посаду Члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаЧлен наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиГреба Роман Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
Рік народження**0
Освіта**д/н
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник керiвника Апарату Прем’єр-мiнiстра України.
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу керiвної роботи. Рiшенням Кабiнету мiнiстрiв України вiд 09.07.2014 було призначено на посаду Члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаЧлен наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиАхiджанов Баграт Рафiкович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
Рік народження**0
Освіта**д/н
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Директор департаменту фiнансово-кредитної полiтики та бухгалтерського облiку — головний бухгалтер Мiнагрополiтики.
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу керiвної роботи. Рiшенням Кабiнету мiнiстрiв України вiд 09.07.2014 було призначено на посаду Члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаГолова наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиДикун Андрiй Євгенович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
Рік народження**0
Освіта**д/н
Стаж керівної роботи (років)**0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства України.
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу керiвної роботи. Рiшенням Кабiнету мiнiстрiв України вiд 09.07.2014 було призначено на посаду Голови наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПосадаГоловний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиТкаченко Роман Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
Рік народження**1981
Освіта**вища, Нацiональний аграрний унiверситет
Стаж керівної роботи (років)**2
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Попередня робота – головний бухгалтер Аграрного фонду.
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Змiни у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.


ПосадаГолова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКiрюк Олександр Геннадiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
Рік народження**1971
Освіта**вища, Український iнститут мiжнародних вiдносин Київського нацiонального унiверситету iм. Т.Г. Шевченка
Стаж керівної роботи (років)**12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Попередня робота – генеральний директор Аграрного фонду.
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Змiни у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.


_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.