Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2 квартал 2014 року

Назва:Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»
ЄДРПОУ:38926880

Інформація про посадових осіб емітента

ПосадаГоловний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиТкаченко Роман Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
Рік народження**1981
Освіта**вища, Нацiональний аграрний унiверситет
Стаж керівної роботи (років)**2
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Попередня робота – головний бухгалтер Аграрного фонду.
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Змiни у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.


ПосадаГолова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКiрюк Олександр Геннадiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особид/н д/н д/н
Рік народження**1971
Освіта**вища, Український iнститут мiжнародних вiдносин Київського нацiонального унiверситету iм. Т.Г. Шевченка
Стаж керівної роботи (років)**12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Попередня робота – генеральний директор Аграрного фонду.
ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Змiни у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.


_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.