Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2013рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Мостобуд"
ЄДРПОУ:01386326

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)ПосадаЧлне ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиДiброва Наталiя Олександрiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиМЕ 648766 23.04.2004 Новобузьким РВ УМВС України в Миколаївськiй областi
4)Рік народження**1988
5)Освіта**Вища.
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ПАТ «Мостобуд», iнженер вiддiлу договорiв
8)дата обрання та термін, на який обрано28.03.2013 5 рокiв
9)ОписДiброва Н.О. обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв вiд 28.03.2013 року (протокол № 1/13). Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства. У 2013 роцi за виконання обов’язкiв члена ревiзiйної комiсiї винагорода, у тому числi в натуральнiй формi, не отримувалась. Змiни посадової особи протягом звiтного року вiдбулася в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень члена ревiзiйної комiсiї Пенькової О.Л. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи – 0 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду iнженера вiддiлу договорiв ПАТ «Мостобуд». Посади на iнших пiдприємствах не займає.

1)ПосадаЧлен наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПродiвус Свiтлана Володимирiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиАА 425382 25.03.1997 Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4)Рік народження**1966
5)Освіта**Вища.
6)Стаж керівної роботи (років)**18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ПАТ "Вiнницький унiвермаг", голова наглядової ради
8)дата обрання та термін, на який обрано28.03.2013 3 роки
9)ОписЗа рiшенням загальних зборiв вiд 28.03.2013 року (протокол № 1/13) в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень наглядова рада товариства була переобрана в складi трьох осiб. Продiвус С. В. переобрана на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.03.2013 року (протокол № 1/13). Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства. У 2013 роцi за виконання обов’язкiв члена наглядової ради винагорода, у тому числi в натуральнiй формi, не отримувалась. Змiни посадової особи протягом звiтного року не було. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи – 18 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади голови наглядової ради ПАТ "Вiнницький унiвермаг", заступника голови правлiння з юридичних питань, члена наглядової ради ПАТ "Мостобуд". Посадова особа також обiймає посаду голови наглядової ради ПАТ "Вiнницький унiвермаг" м. Вiнниця.

1)ПосадаЧлен ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЮрчук Ольга Анатолiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиМЕ 361287 03.12.2003 Голосiївським РУ ГУМВС України в мiстi Києвi
4)Рік народження**1981
5)Освіта**Вища
6)Стаж керівної роботи (років)**5
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ПАТ «Мостобуд», заступник голови правлiння
8)дата обрання та термін, на який обрано28.03.2013 5 рокiв
9)ОписЮрчук О.А. обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв вiд 28.03.2013 року (протокол № 1/13). Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства. У 2013 роцi за виконання обов’язкiв члена ревiзiйної комiсiї винагорода, у тому числi в натуральнiй формi, не отримувалась. Змiни посадової особи протягом звiтного року вiдбулася в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень члена ревiзiйної комiсiї Лабенської В.В. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи – 5 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду заступника голови правлiння ПАТ «Мостобуд». Посади на iнших пiдприємствах не займає.

1)ПосадаГолова ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиДiброва Анна Олександрiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиЕР 131986 26.02.2004 Новобузьким РВ УМВС України в Миколаївськiй областi
4)Рік народження**1987
5)Освіта**Неповна вища
6)Стаж керівної роботи (років)**1
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ПАТ «Мостобуд», iнженер вiддiлу договорiв
8)дата обрання та термін, на який обрано28.03.2013 5 рокiв
9)ОписДiброва А. О. обрана на посаду голови ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв вiд 28.03.2013 року (протокол № 1/13). Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства. У 2013 роцi за виконання обов’язкiв голови ревiзiйної комiсiї винагорода, у тому числi в натуральнiй формi, не отримувалась. Змiни посадової особи протягом звiтного року вiдбулася в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень голови ревiзiйної комiсiї Гавриша Д.М. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи – 1 рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду iнженера вiддiлу договорiв ПАТ «Мостобуд». Посади на iнших пiдприємствах не займає.

1)ПосадаГолова наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиТягульський Володимир Григорович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСО 079446 01.04.1999 Московським РУ ГУМВС України в мiстi Київi
4)Рік народження**1954
5)Освіта**Вища
6)Стаж керівної роботи (років)**20
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Пiвденно-Захiдна залiзниця, головний iнженер-перший заступник начальника.
8)дата обрання та термін, на який обрано28.03.2013 3 роки
9)ОписЗа рiшенням загальних зборiв вiд 28.03.2013 року (протокол № 1/13) в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень наглядова рада товариства була переобрана в складi трьох осiб. Тягульський В.Г. обраний на посаду голови наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.03.2013 року (протокол № 1/13). Повноваження та обов’язки посадової особи як голови наглядової ради визначенi статутом товариства. У 2013 роцi за виконання обов’язкiв голови наглядової ради винагорода, у тому числi в натуральнiй формi, не отримувалась. Змiни посадової особи протягом звiтного року вiдбулася в зв’язку зi звiльненням, за рiшенням наглядової ради вiд 16.11.2012 року, Продивуса Володимира Степановича з посади голови наглядової ради, через обрання його депутатом Верховної ради України. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи – 20 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади начальника адмiнiстративної служби Пiвденно-Захiдної залiзницi, заступника начальника Пiвденно-Захiдної залiзницi по колiї, начальника Дорожнього центру науково-технiчної iнформацiї Пiвденно-Захiдної залiзницi, головного iнженера Головного управлiння колiйного господарства, головного iнженера Пiвденно-Захiдної залiзницi, головного iнженера-першого заступника начальника Пiвденно-Захiдної залiзницi. Посади на iнших пiдприємствах не займає.

1)ПосадаГоловний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиГерман Наталiя Володимирiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиМВ 344270 05.12.2006 Кролевецьким РВ УМВС України в Сумськiй областi
4)Рік народження**1978
5)Освіта**Вища.
6)Стаж керівної роботи (років)**16
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ВАТ «Мостобуд», заступник головного бухгалтера.
8)дата обрання та термін, на який обрано30.09.2009 безстроково
9)ОписГерман Н.В. призначено на посаду головного бухгалтера наказом №71-ВК вiд 30.09.2009 року. До повноважень та обов’язкiв посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. У 2013 роцi за виконання обов’язкiв головного бухгалтера виплачена винагорода у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагорода не отримувалась. Змiни посадової особи протягом звiтного року не було. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи – 16 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади головного бухгалтера адмiнiстрацiї ДП "ЮТЕМ-Iнжинiринг" ВАТ "Пiвдентеплоенергомонтаж", заступника головного бухгалтера ВАТ "Мостобуд", головного бухгалтера ПАТ "Мостобуд". Посади на iнших пiдприємствах не займає.

1)ПосадаЧлен наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиДрачук Iгор Володимрович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиАВ 186589 22.12.2000 Лiтинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4)Рік народження**1984
5)Освіта**Вища.
6)Стаж керівної роботи (років)**5
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ПАТ "Мостобуд", перший заступник начальника юридичного вiддiлу
8)дата обрання та термін, на який обрано28.03.2013 3 роки
9)ОписЗа рiшенням загальних зборiв вiд 28.03.2013 року (протокол № 1/13) в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень наглядова рада товариства була переобрана в складi трьох осiб. Драчук I.В. переобраний на посаду члена наглядової ради на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.03.2013 року (протокол № 1/13). Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства. У 2013 роцi за виконання обов’язкiв члена наглядової ради винагорода, у тому числi в натуральнiй формi, не отримувалась. Змiни посадової особи протягом звiтного року не було. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи – 5 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади члена наглядової ради, юрисконсульта, провiдного юрисконсульта, заступника начальника юридичного вiддiлу, начальника юридичного вiддiлу, першого заступник начальника юридичного вiддiлу ПАТ "Мостобуд". Посади на iнших пiдприємствах не займає.

1)ПосадаЧлен правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиГула Олександр Iванович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСМ 206652 20.01.2000 Броварський МВ ГУ МВС України в Київськiй областi
4)Рік народження**1954
5)Освіта**Вища.
6)Стаж керівної роботи (років)**21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ВАТ "Мостобуд", начальник виробничого вiддiлу.
8)дата обрання та термін, на який обрано25.04.2008 безстроково
9)ОписГула О.I. обраний на посаду члена правлiння рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2008 року (протокол № 1/08). Повноваження та обов’язки посадової особи як члена правлiння визначенi статутом товариства. У 2013 роцi за виконання обов’язкiв члена правлiння винагорода, у тому числi в натуральнiй формi, не отримувалась. Змiни посадової особи протягом звiтного року не було. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи – 21 рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади головного iнженера, провiдного iнженера, начальника виробничого вiддiлу ПАТ "Мостобуд". Посади на iнших пiдприємствах не займає.

1)ПосадаЧлен правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМартинюк Михайло Васильович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиКА 832925 24.11.1997 Залiзничним ВР УМВС Укр.у Львiвськiй областi
4)Рік народження**1958
5)Освіта**Вища.
6)Стаж керівної роботи (років)**12
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ПАТ "Мостобуд", заступник голови правлiння
8)дата обрання та термін, на який обрано25.04.2008 безстроково
9)ОписМартинюк М. В. обраний на посаду члена правлiння рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2008 року (протокол № 1/08). Повноваження та обов’язки посадової особи як члена правлiння визначенi статутом товариства. У 2013 роцi за виконання обов’язкiв члена правлiння винагорода, у тому числi в натуральнiй формi, не отримувалась. Змiни посадової особи протягом звiтного року не було. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи – 12 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади виконавчого директора ЗАТ "Строймонтаж", заступника голови правлiння ПАТ "Мостобуд". Посади на iнших пiдприємствах не займає.

1)ПосадаГолова правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЦиганок Юрiй Олексiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиЕС 179833 05.11.1996 Желєзнодорожним РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму
4)Рік народження**1973
5)Освіта**Вища.
6)Стаж керівної роботи (років)**6
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ВАТ "Мостобуд", виконуючий обов`язки голови правлiння
8)дата обрання та термін, на який обрано27.03.2009 безстроково
9)ОписЦиганок Ю.О. обраний на посаду голови правлiння за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.03.2009 року (протокол №1/09). Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства, а саме: оперативне управлiння товариством, органiзацiя його виробничо-господарської, соцiальної та iншої дiяльностi, забезпечення виконання завдань товариства, передбачених його статутом. У 2013 роцi голова правлiння отримував винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагорода не отримувалась. Змiни посадової особи протягом звiтного року не було. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи – 6 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду виконуючого обов'язки голови правлiння та голови правлiння ПАТ "Мостобуд". Посади на iнших пiдприємствах не займає.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.