Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2012рік

Назва:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА"
ЄДРПОУ:22877057

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Метою діяльності товариства є створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширеня інформації стосовно попиту і пропозицій, організація та проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, розв'язання спорів між членами організатора торгівлі. А також здійснення інших видів біржової торгівлі, що не заборонені законодавством Украї ни.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
ТОВ "Група "УМВБ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:36471995, місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Межигірська,1
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до запобігання шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг - відсутні.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу - відсутні.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
У фінансової установи система управління ризиками - відсутні
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку відсутня.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір - відсутні.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Купівля-продаж активів протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір не відбувалася.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року - відсутні.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Рекомендаці (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку не використовувалися.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
ТОВ"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРАУДИТ ХХІ", код за ЄДРПОУ 22964908, місцезнаходження: 04053, м.Київ, шевченківський район, вул.Некрасовська,3.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської діяльності - не відомо.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Кількість років,протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі -15.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року - немає.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора - немає.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Ротації аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років - немає.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою україни протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг - не відомі.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Фінансовою установою не здійснювалися дії щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Немає.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Немає.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Немає.

_______________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.