Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 4 квартал 2013 року

Назва:Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»
ЄДРПОУ:38926880

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

НайменуванняПублiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ30370711
Місцезнаходження01001, Україна, м. Київ, вул. Бориса Грiнченка, 3
Номер ліцензії на цей вид діяльностіАВ № 581322
Дата видачі ліцензії18.05.2001
Міжміський код та телефон(044) 279-13-38
Факс(044) 279-13-38
Вид професійної діяльності на фондовому ринкуДепозитарна діяльність
ОписЕмiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Зазначенi послуги Емiтент отримує вiдповiдно до договору № Е-7184/ст про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 26.07.2013 з ПАТ "НДУ".

НайменуванняПублiчне акцiонерне товариство «Державний ощадний банк України»
Організаційно-правова формаПублічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ00032129
Місцезнаходження01001 м. Київ, вул. Госпiтальна, 12г
Номер ліцензії на цей вид діяльностіАЕ № 286660
Дата видачі ліцензії10.10.2013
Міжміський код та телефон(044) 426 43 86
Факс(044) 247-85-68
Вид професійної діяльності на фондовому ринкуДепозитарна діяльність
ОписЗдiйснює депозитарну дiяльнiсть Депозитарної установи