Авторизация на порталеРегистрация на портале

web site authorization

Authorization at www.stockworld.com.ua expands your access to web site functions: you may comment publications, organize meetings, participate in events, create personal profile, and view profiles of other registered users
РегистрацияForget your password?
You may use your profile in social networks to authorize on our web site. You automatically accept terms of Web site rules, and Rules of copying and other use of web site materials
Авторизация на порталеРегистрация на портале
You may use your profile in social networks to register on our web site :
22.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТОР"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента61002 м. Харкiв вулиця Сумська, 88-б
4. Код за ЄДРПОУ14060483
5. Міжміський код та телефон, факс(057)7201222 (057)7201222
6. Електронна поштова адресаrea806@dividend.com.ua
7. голова правлiнняЄпiшина Марина Бориславiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
21.04.2016припинено повноваженняголова наглядової радиАвакова Iнна Дмитрiвнад/в д/в
д/в
42.064
Голова наглядової ради Авакова Iнна Дмитрiвна володiє 42,064% вiд СК емiтента (на суму 210,32 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 повноваження особи припинено. Пiдстава рiшення - змiна складу наглядової ради АТ за рiшенням загальних зборiв.
Особа обiймала цю посаду протягом 1 року . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
21.04.2016припинено повноваженнячлен наглядової радиАваков Олександр Арсеновичд/в д/в
д/в
1.69
Член наглядової ради Аваков Олександр Арсенович володiє 1,69% вiд СК емiтента (на суму 8,45 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 повноваження особи припинено. Пiдстава рiшення - змiна складу наглядової ради АТ за рiшенням загальних зборiв.
Особа обiймала цю посаду протягом 1 року . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
21.04.2016припинено повноваженнячлен наглядової радиАмiрян Ашот Рафiковичд/в д/в
д/в
6.53
Член наглядової ради Амiрян Ашот Рафiкович володiє 6,53% вiд СК емiтента (на суму 32,65 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 повноваження особи припинено. Пiдстава рiшення - змiна складу наглядової ради АТ за рiшенням загальних зборiв.
Особа обiймала цю посаду протягом 1 року . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
21.04.2016припинено повноваженнячлен наглядової радиГаєвой Геннадiй Iвановичд/в д/в
д/в
0
Член наглядової ради Гаєвой Геннадiй Iванович володiє 0% вiд СК емiтента (на суму 0 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 повноваження особи припинено. Пiдстава рiшення - змiна складу наглядової ради АТ за рiшенням загальних зборiв.
Особа обiймала цю посаду протягом 1 року . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
21.04.2016обраноголова наглядової радиАвакова Iнна Дмитрiвнад/в д/в
д/в
42.064
Голова наглядової ради Авакова Iнна Дмитрiвна володiє 42,064% вiд СК емiтента (на суму 210,32 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 особу обрано членом наглядової ради.
Рiшенням наглядової ради вiд 21.04.2016 особу обрано головою наглядової ради.
Пiдстава рiшення - змiна складу наглядової ради АТ за рiшенням загальних зборiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала в ПАТ АКБ „БАЗИС” (заступник голови правлiння), АТ "IНВЕСТОР" (голова наглядової ради).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано на 3 роки.
21.04.2016обраночлен наглядової ради Аваков Олександр Арсеновичд/в д/в
д/в
1.69
Член наглядової ради Аваков Олександр Арсенович володiє 1,69% вiд СК емiтента (на суму 8,45 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 особу обрано членом наглядової ради.
Пiдстава рiшення - змiна складу наглядової ради АТ за рiшенням загальних зборiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала в ДП „ДОСЛIДНИЙ ЦЕНТР МЕДIАТЕХНОЛОГIЙ” (менеджер по рекламi), АТ "IНВЕСТОР" (член наглядової ради).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано на 3 роки.
21.04.2016обраночлен наглядової радиАмiрян Ашот Рафiковичд/в д/в
д/в
6.53
Член наглядової ради Амiрян Ашот Рафiкович володiє 6,53% вiд СК емiтента (на суму 32,65 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 особу обрано членом наглядової ради.
Пiдстава рiшення - змiна складу наглядової ради АТ за рiшенням загальних зборiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала в АТ "IНВЕСТОР" (член наглядової ради).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано на 3 роки.
21.04.2016обраночлен наглядової радиГаєвой Геннадiй Iвановичд/в д/в
д/в
0
Член наглядової ради Гаєвой Геннадiй Iванович володiє 0% вiд СК емiтента (на суму 0 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 особу обрано членом наглядової ради.
Пiдстава рiшення - змiна складу наглядової ради АТ за рiшенням загальних зборiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала в АТ "IНВЕСТОР" (член наглядової ради), ПАТ АКБ „БАЗИС” (генеральний директор).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано на 3 роки.