Авторизация на порталеРегистрация на портале

web site authorization

Authorization at www.stockworld.com.ua expands your access to web site functions: you may comment publications, organize meetings, participate in events, create personal profile, and view profiles of other registered users
РегистрацияForget your password?
You may use your profile in social networks to authorize on our web site. You automatically accept terms of Web site rules, and Rules of copying and other use of web site materials
Авторизация на порталеРегистрация на портале
You may use your profile in social networks to register on our web site :
12.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Коломийське автотранспортне пiдприємство"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента78200 Iвано-Франкiвська обл., м.Коломия проспект Грушевського, 94
4. Код за ЄДРПОУ03116996
5. Міжміський код та телефон, факс(03433)24967 (03433)24967
6. Електронна поштова адресаreestock@ivf.ukrpack.net
7. Голова комiсiї з припиненняОстапа Вячеслав Михайлович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
12.04.2016припинено повноваженнячлен ПравлiнняМихальчук Богдан МихайловичСС 477309
20.01.1998 Коломийським МВ УМВС
1.82
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Коломийське АТП” (Протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 12 квiтня 2016 року) в зв'язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни- припинено повноваження:
член Правлiння Михальчук Богдан Михайлович (пасп. СС №477309 вид. 20.01.98р. Коломийським МВ УМВС). Володiє часткою в статутному капiталi - 1,82%. Перебував на посадi з 27.10.2010р. по 12.04.16р.
Посадова особа, повноваження якої припинено, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
12.04.2016припинено повноваженняголова Наглядової РадиАтаманов Микола ПавловичСС 477086
14.01.1998 Коломийським МВ УМВС
21.3
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Коломийське АТП” (Протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 12 квiтня 2016 року) в зв'язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни- припинено повноваження:
голова Наглядової Ради Атаманов Микола Павлович (пасп. СС №477086 вид. 14.01.98р. Коломийським МВ УМВС). Володiє часткою в статутному капiталi 21,3%; перебував на посадi з 27.10.2010р. по 12.04.16р.
Посадова особа, повноваження якої припинено, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

12.04.2016припинено повноваженнячлен Наглядової РадиГродзiнський Володимир МихайловичСС 175296
14.11.1996 Коломийським МВ УМВС
1.2
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Коломийське АТП” (Протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 12 квiтня 2016 року) в зв'язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни- припинено повноваження:
член Наглядової Ради Гродзiнський Володимир Михайлович (пасп. СС №175296 вид. 14.11.96р. Коломийським МВ УМВС). Володiє часткою в статутному капiталi 1,2%. Перебував на посадi з 27.10.2010р. по 12.04.16р.
Посадова особа, повноваження якої припинено, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
12.04.2016припинено повноваженнячлен Наглядової РадиШепетюк Юрiй ВасильовичСС 245633
Коломийським МВ УМВС
1.2
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Коломийське АТП” (Протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 12 квiтня 2016 року) в зв'язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни- припинено повноваження:
член Наглядової Ради Шепетюк Юрiй Васильович (пасп. СС №245633 вид. 12.02.97р. Коломийським МВ УМВС). Володiє часткою в статутному капiталi - 0,08%. Перебував на посадi з 27.10.2010р. по 12.04.16р.
Посадова особа, повноваження якої припинено, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
12.04.2016припинено повноваженняголова ПравлiнняОстапа Вячеслав МихайловичСС 477140
14.01.1998 Коломийським МВ УМВС
1.95
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Коломийське АТП” (Протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 12 квiтня 2016 року) в зв'язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни- припинено повноваження:
голова Правлiння Остапа Вячеслав Михайлович (пасп. СС № 477140 вид. 14.01.98р. Коломийським МВ УМВС). Володiє часткою в статутному капiталi 1,95%. Перебував на посадi з 27.10.2010р. по 12.04.16р.
Посадова особа, повноваження якої припинено, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
12.04.2016припинено повноваженнячлен Правлiння Малкович Богдан ВасильовичСС 386510
11.10.1997 Коломийським МВ УМВС
8.12
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Коломийське АТП” (Протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 12 квiтня 2016 року) в зв'язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни- припинено повноваження:
член Правлiння Малкович Богдан Васильович (пасп. СС №386510 вид. 11.10.97р. Коломийським МВ УМВС). Володiє часткою в статутному капiталi - 8,12%. Перебував на посадi з 27.10.2010р. по 12.04.16р.
Посадова особа, повноваження якої припинено, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
12.04.2016припинено повноваженнячлен ПравлiнняГолiней Галина МихайлiвнаСС 839525
07.12.1999 Надвiрнянським РВ УМВС
0.08
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Коломийське АТП” (Протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 12 квiтня 2016 року) в зв'язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни- припинено повноваження:
член Правлiння Голiней Галина Михайлiвна (пасп. СС №839525 вид. Надвiрнянським РВ УМВС 07.12.99р.). Володiє часткою в статутному капiталi - 0,08%. Перебувала на посадi з 27.10.2010р. по 12.04.16р.
Посадова особа, повноваження якої припинено, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
12.04.2016припинено повноваженнячлен ПравлiнняСкицько Володимир ОлексiйовичСС 278256
03.04.1997 Коломийським МВ УМВС
1.89
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Коломийське АТП” (Протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 12 квiтня 2016 року) в зв'язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни- припинено повноваження:
член Правлiння Скицько Володимир Олексiйович (пасп. СС №278256 вид. 03.04.97р. Коломийським МВ УМВС). Володiє часткою в статутному капiталi - 1,89%. Перебував на посадi з 27.10.2010р. по 12.04.16р.
Посадова особа, повноваження якої припинено, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
12.04.2016припинено повноваженнячлен ПравлiнняЦибуляк Ганна ЯкiвнаСС 526209
03.06.1998 Коломийським МВ УМВС
0.08
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Коломийське АТП” (Протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 12 квiтня 2016 року) в зв'язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни- припинено повноваження:
член Правлiння Цибуляк Ганна Якiвна (пасп. СС №526209 вид. 03.06.98р. Коломийським МВ УМВС). Володiє часткою в статутному капiталi - 0,08%. Перебувала на посадi з 27.10.2010р. по 12.04.16р.
член Правлiння Бабинська Наталiя Iгнатiївна (пасп. СС №494120 вид.06.03.1998р. Коломийським МВ УМВС). Володiє часткою в статутному капiталi 0,076%. Перебувала на посадi з 29.03.2013р. по 12.04.16р.
Посадова особа, повноваження якої припинено, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
12.04.2016припинено повноваженнячлен ПравлiнняБабинська Наталiя IгнатiївнаСС 494120
06.03.1998 Коломийським МВ УМВС
0.08
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Коломийське АТП” (Протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 12 квiтня 2016 року) в зв'язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни- припинено повноваження:
член Правлiння Бабинська Наталiя Iгнатiївна (пасп. СС №494120 вид.06.03.1998р. Коломийським МВ УМВС). Володiє часткою в статутному капiталi 0,076%. Перебувала на посадi з 29.03.2013р. по 12.04.16р.
Посадова особа, повноваження якої припинено, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
12.04.2016припинено повноваженняголова Ревiзiйної комiсiїПетруняк Ганна МихайлiвнаСС 647545
27.10.1998 Надвiрнянським РВУМВС
0.08
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Коломийське АТП” (Протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 12 квiтня 2016 року) в зв'язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни- припинено повноваження:
голова Ревiзiйної комiсiї Петруняк Ганна Михайлiвна (пасп. СС №647545, вид.27.10.1998р. Надвiрнянським РВУМВС). Володiє часткою в статутному капiталi 0,08%. Перебувала на посадi з 29.03.2013р. по 12.04.16р.
Посадова особа, повноваження якої припинено, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
12.04.2016припинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїАндрейчук Надiя ПетрiвнаСС 308840
29.05.1997 Коломийським МВ УМВС
0.04
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Коломийське АТП” (Протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 12 квiтня 2016 року) в зв'язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни- припинено повноваження:
член Ревiзiйної комiсiї Скицько Ярослав Володимирович (пасп. СЕ №338438, вид.12.08.2005р. Коломийським МВУМВС). Володiє часткою в статутному капiталi 3,35%. Перебував на посадi з 29.03.2013р. по 12.04.16р.
Посадова особа, повноваження якої припинено, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
12.04.2016припинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїСкицько Ярослав ВолодимировичСЕ 338438
12.08.2005 Коломийським МВУМВС
3.42
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Коломийське АТП” (Протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 12 квiтня 2016 року) в зв'язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни- припинено повноваження:
член Ревiзiйної комiсiї Скицько Ярослав Володимирович (пасп. СЕ №338438, вид.12.08.2005р. Коломийським МВУМВС). Володiє часткою в статутному капiталi 3,42%. Перебував на посадi з 29.03.2013р. по 12.04.16р.
Посадова особа, повноваження якої припинено, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
12.04.2016обраноГолова комiсiї з припиненняОстапа Вячеслав МихайловичСС 477140
14.01.1998 Коломийським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.
1.95
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Коломийське АТП” (Протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 12 квiтня 2016 року) в зв'язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни - обрано з 12.04.2016р. до дня державної реєстрацiї припинення ПАТ “Коломийське АТП”:
Голова комiсiї з припинення Остапа Вячеслав Михайлович, пасп. СС № 477140, виданий Коломийським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 14.01.1998р., iдентифiкацiйний номер: 2130305974. Попередня посада: Голова Правлiння. Володiє часткою в статутному капiталi 1,95%.
Член комiсiї з припинення Атаманов Микола Павлович, пасп. СС № 477086, виданий Коломийським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 14.01.1998р., iдентифiкацiйний номер: 1903904911. Попередня посада: Голова Наглядової Ради. Володiє часткою в статутному капiталi 21,3%.
Член комiсiї з припинення Голiней Галина Михайлiвна, пасп. СС № 839525, виданий Надвiрнянським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл. 07.12.1999р., iдентифiкацiйний номер: 2196505026. Попередня посада: член Правлiння. Володiє часткою в статутному капiталi 0,08%.
Обрана посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
12.04.2016обраноЧлен комiсiї з припиненняАтаманов Микола ПавловичСС 477086
14.01.1998 Коломийським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.
21.3
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Коломийське АТП” (Протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 12 квiтня 2016 року) в зв'язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни - обрано з 12.04.2016р. до дня державної реєстрацiї припинення ПАТ “Коломийське АТП”:
Член комiсiї з припинення Атаманов Микола Павлович, пасп. СС № 477086, виданий Коломийським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 14.01.1998р., iдентифiкацiйний номер: 1903904911. Попередня посада: Голова Наглядової Ради. Володiє часткою в статутному капiталi 21,3%.
Обрана посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
12.04.2016обраноЧлен комiсiї з припиненняАтаманов Микола ПавловичСС 477086
14.01.1998 Коломийським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.
21.3
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Коломийське АТП” (Протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 12 квiтня 2016 року) в зв'язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни - обрано з 12.04.2016р. до дня державної реєстрацiї припинення ПАТ “Коломийське АТП”:
Член комiсiї з припинення Атаманов Микола Павлович, пасп. СС № 477086, виданий Коломийським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 14.01.1998р., iдентифiкацiйний номер: 1903904911. Попередня посада: Голова Наглядової Ради. Володiє часткою в статутному капiталi 21,3%.
Обрана посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.