Авторизация на порталеРегистрация на портале

web site authorization

Authorization at www.stockworld.com.ua expands your access to web site functions: you may comment publications, organize meetings, participate in events, create personal profile, and view profiles of other registered users
РегистрацияForget your password?
You may use your profile in social networks to authorize on our web site. You automatically accept terms of Web site rules, and Rules of copying and other use of web site materials
Авторизация на порталеРегистрация на портале
You may use your profile in social networks to register on our web site :

Відкрите акціонерне товариство "Лебединська швейна фабрика". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата здійснення дії: 15.06.2007
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00309753
Місцезнаходження емітента: 42200, Сумська обл., м. Лебедин, вул. Інтернаціональна, 24
Голова правлiнняПарафейник Вiктор Анатолiйович

15 червня 2007 року Загальними зборами акціонерів ВАТ „ Лебединська швейна фабрика „ прийнято рішення про звільнення Голови Наглядової ради товариства – ЗАТ „ Страхова компанія „ Страховий капітал „( код ЄДРПОУ – 32206908 ) ,яке володіє 24,9006 % статутного капіталу товариства, представником якого був Кульченко Едуард Валентинович, паспорт МЕ 161962, виданий Подільським РУ УМВС України в м. Києві, 27 липня 2002 року. Непогашена судимість відсутня. Дану особу звільнено на підставі підрахунку голосів акціонерів, які приймали участь в засіданні. ЗАТ „ Страхова компанія „ Страховий капітал ”
перебувало на посаді голови наглядової ради протягом одного року.
15 червня 2007 року Загальними зборами акціонерів ВАТ „ Лебединська швейна фабрика „ прийнято рішення про звільнення секретаря Наглядової ради товариства – ТОВ „ Бізнес Контроль”( код ЄДРПОУ – 32828105 ), яке володіє 24,9006 % статутного капіталу товариства, представником якого був Сухоставець Роман Миколайович, паспорт МА 518995, виданий Ковпаківським РВ УМВС України в Сумської області, 31 серпня 1998 року.
Непогашена судимість відсутня. Дану особу звільнено на підставі підрахунку голосів акціонерів, які приймали участь в засіданні. ТОВ „ Бізнес Контроль” перебувало на посаді секретаря наглядової ради протягом одного року.
15 червня 2007 року Загальними зборами акціонерів ВАТ„ Лебединська швейна фабрика „ прийнято рішення про звільнення члена Наглядової ради товариства – ТОВ „ Гротекс „ ( код ЄДРПОУ – 20039808 ) ,яке володіє 25,0007 % статутного капіталу товариства, представником якого був Андрєєв Юрій Миколайович , паспорт СН 107716 , виданий Московським РУ УМВС України в м. Києві, 11 квітня 1996 року.
Непогашена судимість відсутня. Дану особу звільнено на підставі підрахунку голосів акціонерів, які приймали участь в засіданні. ТОВ „ Гротекс ” перебувало на посаді члена наглядової ради протягом одного року.
15 червня 2007 року Загальними зборами акціонерів ВАТ „ Лебединська швейна фабрика „ прийнято рішення про звільнення голови правління – Парафєйника Віктора Анатолійовича, який володіє 0,0775 % статутного капіталу товариства. Паспортні дані - серія МА 272777, виданий Лебединським УМВС України в Сумській області, 25 березня 1997 року.
Непогашена судимість відсутня. Дану особу звільнено на підставі підрахунку голосів акціонерів, які приймали участь в засіданні. Парафєйник Віктор Анатолійович перебував на посаді голови правління протягом десяти років .
15 червня 2007 року Загальними зборами акціонерів ВАТ „ Лебединська швейна фабрика „ прийнято рішення про звільнення члена правління – Петровську Валентину Вікторівну, яка володіє 0,0 % статутного капіталу товариства. Паспортні данні серія МА 398916, виданий Лебединським УМВС України в Сумській області, 23 січня 1998 року.
Непогашена судимість відсутня. Дану особу звільнено на підставі підрахунку голосів акціонерів, які приймали участь в засіданні. Петровська Валентина Вікторівна перебувала на посаді члена правління протягом одного року .
15 червня 2007 року Загальними зборами акціонерів ВА „ Лебединська швейна фабрика „ прийнято рішення про звільнення члена правління – Семененко Любов Георгіївни, яка володіє 0,0556 % статутного капіталу товариства. Паспортні данні серія МА 397487, виданий Лебединським УМВС України в Сумській області, 17 грудня 1997 року.
Непогашена судимість відсутня. Дану особу звільнено на підставі підрахунку голосів акціонерів, які приймали участь в засіданні. Семененко Любов Георгіївна перебувала на посаді члена правління протягом семи років .
15 червня 2007 року Загальними зборами акціонерів ВАТ „ Лебединська швейна фабрика „ прийнято рішення про звільнення голови правління – Древаль Василя Івановича, який володіє 0,0 % статутного капіталу товариства. Паспортні дані - серія МА 398892, виданий Лебединським УМВС України в Сумській області, 22 січня 1998 року.
Непогашена судимість відсутня. Дану особу звільнено на підставі підрахунку голосів акціонерів, які приймали участь в засіданні. Древаль Василь Іванович перебував на посаді голови правління протягом десяти років .
15 червня 2007 року Загальними зборами акціонерів ВАТ„ Лебединська швейна фабрика „ прийнято рішення про звільнення члена правління – Біду Людмилу Андріївну, яка володіє 0,0 % статутного капіталу товариства. Паспортні данні серія МА 398893, виданий Лебединським УМВС України в Сумській області, 22 січня 1998 року.
Непогашена судимість відсутня. Дану особу звільнено на підставі підрахунку голосів акціонерів, які приймали участь в засіданні. Петровська Валентина Вікторівна перебувала на посаді члена правління протягом десяти років .
15 червня 2007 року Загальними зборами акціонерів ВАТ „ Лебединська швейна фабрика „ прийнято рішення про призначення головою Наглядової ради товариства – ВАТ „ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд „ Стоквел капітал”
( код ЄДРПОУ – 34239673 ) , яке володіє 16,8106 % статутного капіталу товариства, представником якого є Стельмах Ігор Миколайович , паспорт СО 251871, виданий Печерським РУГУ УМВС України в м.Київ, 10.12.1999 року.
Непогашена судимість відсутня. Дану особу призначено на підставі підрахунку голосів акціонерів, які приймали участь в засіданні. ВАТ ЗНВКІФ „ Стоквел Капітал” призначено на посаду на безстроковий період.
15 червня 2007 року Загальними зборами акціонерів ВАТ „ Лебединська швейна фабрика „ прийнято рішення про призначення секретаря Наглядової ради товариства –
ЗАТ „ Страхова компанія „ Страховий капітал „( код ЄДРПОУ – 32206908 ) , яке володіє 24,9006 % статутного капіталу товариства, представником якого є Кульченко Марина Іванівна, паспорт СН 170684, виданий Подільським РУГУ УМВС України в м. Києві, 6 серпня 1996 року. Непогашена судимість відсутня. Дану особу призначено на підставі підрахунку голосів акціонерів, які приймали участь в засіданні. ЗАТ „ Страхова компанія „ Страховий капітал ” призначено на посаду на безстроковий період.
15 червня 2007 року Загальними зборами акціонерів ВАТ„ Лебединська швейна фабрика „ прийнято рішення про призначення члена Наглядової ради товариства – ТОВ „ Гротекс „ ( код ЄДРПОУ – 20039808 ) , яке володіє 25,0007 % статутного капіталу товариства, представником якого є Андрєєв Юрій Миколайович , паспорт СН 107716 , виданий Московським РУ УМВС України в м. Києві, 11 квітня 1996 року. Непогашена судимість відсутня. Дану особу призначено на підставі підрахунку голосів акціонерів, які приймали участь в засіданні. ТОВ „ Гротекс ” призначено на посаду на безстроковий період.
15 червня 2007 року Загальними зборами акціонерів ВАТ „ Лебединська швейна фабрика „ прийнято рішення про утворення одноособового виконавчого органу - Директор , яким є Парафєйник Віктор Анатолійович, який володіє 0,0775 % статутного капіталу товариства. Паспортні дані - серія МА 272777, виданий Лебединським УМВС України в Сумській області, 25 березня 1997 року. Непогашена судимість відсутня. Виконавчий орган – „ Директор” утворено на підставі підрахунку голосів акціонерів на безстроковий період .