Авторизация на порталеРегистрация на портале

web site authorization

Authorization at www.stockworld.com.ua expands your access to web site functions: you may comment publications, organize meetings, participate in events, create personal profile, and view profiles of other registered users
РегистрацияForget your password?
You may use your profile in social networks to authorize on our web site. You automatically accept terms of Web site rules, and Rules of copying and other use of web site materials
Авторизация на порталеРегистрация на портале
You may use your profile in social networks to register on our web site :

Відкрите акціонерне товариство "Львівський холодокомбінат". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата здійснення дії: 21.04.2009
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01553706
Місцезнаходження емітента: 79025, м.Львів, вул.Повітряна, 2
голова правлінняКупчвк Олександр Петрович

Згідно рішення чергових загальних зборів товариства від 21.04.09:
-звільнено з посади голови правління Купчак Олександр Петрович, паспорт СС №384029 вид.10.10.1997 Надвiрнянським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй областi, акціями товариства не володіє, перебував на посаді 5 років, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
-звільнено з посади члена правління Манохiн Олег Валерiйович, паспорт КА №308069 вид.11.01.1997 Старосамбiрським РВУМВС України у Львiвськiй областi, акціями товариства не володіє, перебував на посаді 5 років, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
-звільнено з посади голови Спостережної ради Копитко Богдан Йосипович, паспорт СМ №436360 вид.22.02.2002 Чабанським РВУМВС України в Київськiй областi, акціями товариства не володіє, перебував на посаді 5 років, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
-звільнено з посади члена Спостережної ради Осецька Марiя Ярославiвна, паспорт КА №567059 вид.11.12.2000 Залiзничним РВУМВС України у Львiвськiй областi, володіє 0,0012% акціями, перебувала на посаді 5 років, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
-призначено на посаду голови правління Копитко Богдан Йосипович, паспорт СМ №436360 вид.22.02.2002 Чабанським РВУМВС України в Київськiй областi, володіє 54,56% акціями товариства, попередня посада – голова Спостережної ради, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк призначення на посаду 5 років згідно Статуту товариства.
-призначено на посаду члена правління Величко Вiра Остапiвна, паспорт СЕ №348401вид. 21.11.2005 Надвiрнянським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй областi, акціями товариства не володіє, попередня посада – головний бухгалтер, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк призначення на посаду 5 років згідно Статуту товариства.
-призначено на посаду члена правління Маланчак Степан Васильович, паспорт КВ №188892вид. 21.08.1999 Пустомитівським РВУМВС у Львівськiй областi, акціями товариства не володіє, попередня посада – заступник директора зі збуту та маркетингу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк призначення на посаду 5 років згідно Статуту товариства.
-призначено на посаду голови Наглядової ради Копитко Юрій Богданович, паспорт СС №594612 вид. 26.11.2003 Франківським РВУМВС у Львівськiй областi, володіє 0,000002% акціями товариства, попередня посада – комерційний директор, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк призначення на посаду 5 років згідно Статуту товариства.
-призначено на посаду члена Наглядової ради Олiйник Володимир Тарасович, паспорт СС №344321 вид.07.08.1997 Надвiрнянським РВУМВС України в Iвано-Франкiвський областi, володіє 0,0000012% акціями товариства, попередня посада – Директор ТзОВ "Глобус", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк призначення на посаду 5 років згідно Статуту товариства.
-призначено на посаду члена Наглядової ради Яремко Оксана Юріївна, паспорт КС №439267 вид. 28.09.2005 Пустомитівським РВУМВС у Львівськiй областi, володіє 0,000002% акціями товариства, попередня посада – начальник відділу маркетингу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк призначення на посаду 5 років згідно Статуту товариства.
-призначено на посаду члена Наглядової ради Максимець Наталія Йосипівна, паспорт КА №832776 вид. 27.05.1998 Пустомитівським РВУМВС у Львівськiй областi, володіє 0,000002% акціями товариства, попередня посада – диспетчер, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк призначення на посаду 5 років згідно Статуту товариства.
-призначено на посаду члена Наглядової ради Копитко Любов Петрівна, паспорт КА №661720 вид. 10.12.1997 Франківським РВУМВС у Львівськiй областi, володіє 0,000002% акціями товариства, попередня посада – маркетолог, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк призначення на посаду 5 років згідно Статуту товариства.
-призначено на посаду члена Наглядової ради Віняр Ольга Михайлівна, паспорт КВ №404329 вид. 14.04.2000 Залізничним РВУМВС у Львівськiй областi, володіє 0,04% акціями товариства, попередня посада – начальник відділу кадрів, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк призначення на посаду 5 років згідно Статуту товариства.
-призначено на посаду члена Наглядової ради Заграй Михайло Ярославович, паспорт КВ №518276 вид. 05.10.2000 Пустомитівським РВУМВС у Львівськiй областi, володіє 0,000002% акціями товариства, попередня посада – економіст, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк призначення на посаду 5 років згідно Статуту товариства.
-призначено на посаду голови Ревізійної комісії Гажула Ольга Степанiвна, паспорт КА №283838 вид.28.10.1996 Залiзничним РВУМВС України, володіє 0,000012% акціями товариства, попередня посада – голова Ревізійної комісії, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк призначення на посаду 5 років згідно Статуту товариства.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова правління Копитко Богдан Йосипович.