Авторизация на порталеРегистрация на портале

web site authorization

Authorization at www.stockworld.com.ua expands your access to web site functions: you may comment publications, organize meetings, participate in events, create personal profile, and view profiles of other registered users
РегистрацияForget your password?
You may use your profile in social networks to authorize on our web site. You automatically accept terms of Web site rules, and Rules of copying and other use of web site materials
Авторизация на порталеРегистрация на портале
You may use your profile in social networks to register on our web site :
16.09.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕКТОР БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01033 м. Київ Тарасiвська
4. Код за ЄДРПОУ39037656
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 235 09 09 (044) 234 03 04
6. Електронна поштова адресаbank@vectorbank.com.ua
7. Голова ПравлiнняЛiчман Ярослав Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
16.09.2014обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїРевуцька Марина Анатолiївна- -
0
Посади, якi обiймала особа:ПАТ «Укрсоцбанк» - начальник управлiння роздрiбних продажiв i дистрибуцiї, начальник вiддiлу кредитних продуктiв управлiння розробки продуктiв. Особа обрана строком на 3 (три) роки. Згоди на розголошення паспортних даних особа не надала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.09.2014обраноСекретар Ревiзiйної комiсiїХудоба Сергiй Богданович- -
-
0
Посади, якi обiймала особа: ТОВ "Мега Ленд" - начальник вiддiлу захисту економiчних iнтересiв. Особа обрана строком на 3 (три) роки. Згоди на розголошення паспортних даних особа не надала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.09.2014обраноГолова Ревiзiйної комiсiїКорень Ольга Юрiївна- -
-
0
Посади, якi обiймала особа: ТОВ «Рент-Ролл» - директор; ТОВ "Юг Антикор" - директор Особа обрана строком на 3 (три) роки. Згоди на розголошення паспортних даних особа не надала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.09.2014звільненочлен ревiзiйної комiсiїСочiєнков Микола Сергiйович- -
-
0
Згоди на розголошення паспортних даних особа не надала. Особа перебувала на посадi з 17.09.2013 року по 15.09.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.09.2014звільненоЗаступник Голови Ревiзiйної комiсiїКашаєв Дмитро Дмитрович- -
-
0
Згоди на розголошення паспортних даних особа не надала. Особа перебувала на посадi з 17.09.2013 року по 15.09.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.09.2014звільненоГолова Ревiзiйної комiсiїХахiна Євгенiя Валентинiвна- -
-
0
Згоди на розголошення паспортних даних особа не надала. Особа перебувала на посадi з 17.09.2013 року по 15.09.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.