web site authorization

Authorization at www.stockworld.com.ua expands your access to web site functions: you may comment publications, organize meetings, participate in events, create personal profile, and view profiles of other registered users
You may use your profile in social networks to authorize on our web site. You automatically accept terms of Web site rules, and Rules of copying and other use of web site materials
You may use your profile in social networks to register on our web site :
05.05.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Вінницяплодоовочпостач"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента23219 с. Вінницькі хутори вул. Немирівське шосе, буд. 103
4. Код за ЄДРПОУ01557199
5. Міжміський код та телефон, факс(0432) 27-33-98 27-33-98
6. Електронна поштова адресаplodoovoch@vrc.vn.ua
7. Генеральний директорМироненко Олег В'ячеславович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.04.2014припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїЛисенко Олексій ВладиславовичАА 566899
29.09.1997 Ленiнським РВ УМВС України у Вінницькій обл.
0.094
- Член Ревізійної комісії - Лисенко Олексій Владиславович (паспорт АА 566899 виданий 29.09.1997 р. Ленiнським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), строк перебування на посаді з 26.12.2007 р., володіє 0,094% статутного капіталу товариства. Припинено повноваження згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів 30.04.2014 р. (протокол №1/30-04-2014) в зв'язку із закінченням строку дії повноважень. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
30.04.2014обраноЧлен Ревізійної комісіїЛисенко Олексій ВладиславовичАА 566899
29.09.1997 Ленiнським РВ УМВС України у Вінницькій обл.
0.094
- Член Ревізійної комісії - Лисенко Олексій Владиславович (паспорт АА 566899 виданий 29.09.1997 р. Ленiнським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 0,094 % статутного капіталу товариства. Обрано на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів 30.04.2014 р. (протокол №1/30-04-2014) згідно Статуту товариства строком на 5 років. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник юридичного відділу ТОВ "Альпарі" (м.Вінниця, пр.Космонавтів, 49). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Змiни у персональному складi посадових осiб товариства обґрунтованi вимогами чинного законодавства та Статутом товариства.
30.04.2014обраноЧлен Ревізійної комісіїКартова Світлана МиколаївнаАВ 260486
26.01.2002 Староміським РВ УМВС України у Вінницькій обл.
0.022
- Член Ревізійної комісії - Картова Світлана Миколаївна (паспорт АВ 260486 виданий 26.01.2002 р. Староміським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 0.022% статутного капіталу товариства. Обрано на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів 30.04.2014 р. (протокол №1/30-04-2014) згідно Статуту товариства строком на 5 років. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: комірник СВАТ "Вінницяплодоовочпостач". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
30.04.2014обраноГолова Ревізійної комісіїРибанюк Віктор ДавидовичАА 998029
29.07.1999 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.
0.085
- Голова Ревізійної комісії - Рибанюк Віктор Давидович (паспорт АА 998029 виданий 29.07.1999 р. Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 0.085 % статутного капіталу товариства. Обрано на посаду члена Ревізійної комісії згідно рішення загальних зборів акціонерів 30.04.2014 р. (протокол №1/30-04-2014) згідно Статуту товариства строком на 5 років. Обрано Головою Ревізійної комісії згідно рішення Ревізійної комісії від 05.05.2014 року (протокол №3). Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інженер з техніки безпеки і охорони праці ТОВ "Альпарі" (м.Вінниця, пр.Космонавтів, 49). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
30.04.2014обраноЧлен Наглядової радиОнуфрійчук Зінаїда АвкскентіївнаАА 001885
21.08.1995 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.
0.219
- Член Наглядової ради - Онуфрійчук Зінаїда Авкскентіївна (паспорт АА 001885 виданий 21.08.1995 р. Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 0.219 % статутного капіталу товариства. Обрано на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів 30.04.2014 р. (протокол №1/30-04-2014) згідно Статуту товариства строком на 5 років. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПАТ "Вінницяплодоовочпостач". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
30.04.2014обраноЧлен Наглядової радиКеніс Ігор МихайловичАВ 237603
29.03.2001 Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл.
1.674
- Член Наглядової ради - Кеніс Ігор Михайлович (паспорт АВ 237603 виданий 29.03.2001 р. Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 1.674 % статутного капіталу товариства. Обрано на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів 30.04.2014 р. (протокол №1/30-04-2014) згідно Статуту товариства строком на 5 років. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: комерційний директор ТОВ "Альпарі-Кельце-Інвест" (м.Вінниця, пр.Космонавтів, 49). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
30.04.2014обраноГолова Наглядової радиГерасімов Андрій ВолодимировичАА 107291
19.12.1995 Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл.
71.537
Обрано на посаду:
- Голова Наглядової ради - Герасімов Андрій Володимирович (паспорт АА 107291 виданий 19.12.1995 р. Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 71.537 % статутного капіталу товариства. Обрано на посаду члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів акціонерів 30.04.2014 р. (протокол №1/30-04-2014) згідно Статуту товариства строком на 5 років. На посаду Голови Наглядової ради обрано згідно рішення Наглядової ради від 05.05.2014 р. (протокол №3). Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інженер з технічної документації ТОВ "Версія" (м.Вінниця, пр.Космонавтів, 53), директор ТОВ "Альпарі" (м.Вінниця, пр.Космонавтів, 49). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
30.04.2014припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїКартова Світлана МиколаївнаАВ 260486
26.01.2002 Староміським РВ УМВС України у Вінницькій обл.
0.022
- Член Ревізійної комісії - Картова Світлана Миколаївна (паспорт АВ 260486 виданий 26.01.2002 р. Староміським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), строк перебування на посаді з 12.04.2011 р., володіє 0.022% статутного капіталу товариства. Припинено повноваження згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів 30.04.2014 р. (протокол №1/30-04-2014) в зв'язку із закінченням строку дії повноважень. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
30.04.2014припинено повноваженняГолова Ревізійної комісіїКузьменко Анатолій МиколайовичАА 317786
02.09.1996 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.
0.065
- Голова Ревізійної комісії - Кузьменко Анатолій Миколайович (паспорт АА 317786 виданий 02.09.1996 р. Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), строк перебування на посаді з 12.04.2011 р., володіє 0.065 % статутного капіталу товариства. Припинено повноваження згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів 30.04.2014 р. (протокол №1/30-04-2014) в зв'язку із закінченням строку дії повноважень. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
30.04.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової радиЦиганок Тетяна ІгорівнаАА 620495
24.11.1997 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.
4.391
- Член Наглядової ради - Циганок Тетяна Ігорівна (паспорт АА 620495 виданий 24.11.1997 р. Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), строк перебування на посаді з 26.12.2007 р., володіє 4.391 % статутного капіталу товариства. Припинено повноваження згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів 30.04.2014 р. (протокол №1/30-04-2014) в зв'язку із закінченням строку дії повноважень. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
30.04.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКеніс Ігор МихайловичАВ 237603
29.03.2001 Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл.
1.881
- Член Наглядової ради - Кеніс Ігор Михайлович (паспорт АВ 237603 виданий 29.03.2001 р. Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), строк перебування на посаді з 26.12.2007 р., володіє 1.881 % статутного капіталу товариства. Припинено повноваження згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів 30.04.2014 р. (протокол №1/30-04-2014) в зв'язку із закінченням строку дії повноважень. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
30.04.2014припинено повноваженняГолова Наглядової радиГерасімов Андрій ВолодимировичАА 107291
19.12.1995 Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл.
71.537
Припинено повноваження:
- Голова Наглядової ради - Герасімов Андрій Володимирович (паспорт АА 107291 виданий 19.12.1995 р. Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), строк перебування на посаді з 26.12.2007 р., володіє 71.537 % статутного капіталу товариства. Припинено повноваження згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів 30.04.2014 р. (протокол №1/30-04-2014) в зв'язку із закінченням строку дії повноважень. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.