Авторизация на порталеРегистрация на портале

web site authorization

Authorization at www.stockworld.com.ua expands your access to web site functions: you may comment publications, organize meetings, participate in events, create personal profile, and view profiles of other registered users
РегистрацияForget your password?
You may use your profile in social networks to authorize on our web site. You automatically accept terms of Web site rules, and Rules of copying and other use of web site materials
Авторизация на порталеРегистрация на портале
You may use your profile in social networks to register on our web site :

Регулярна інформація за 2015рік

Назва:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ"
ЄДРПОУ:35725063

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаКод за ЄДРПОУ засновника та/або учасникаМісцезнаходженняВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Центр Фiнансових Рiшень"3249474101032 Україна 80000 Шевченкiвський м. Київ вул. С. Петлюри, буд. 30 99.999862
БЕЛСIС ЛIМIТЕД (BELSIS LIMITED)2073451097 Кiпр 80000 Кiпр Нiкосiя Дiагору Стрiт, 4, Будiвля "Кермiя", офiс 104, 10970.000138
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особиСерія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.